Фінансова звітність за 2020 рік та Звіт незалежного аудитора